Zarządzenie w sprawie wyboru ofert

21 maja, 2015

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku

Zarządzenie nr 71.2015 ws wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku

Autor: Administrator

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49

20 maja, 2015

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

WB-I.6331.3.54.2015_ostrzeżenie nr 49

Autor: Administrator

Sesja Rady Miejskiej 26 maja 2015 r (wtorek) o godz. 15.00

20 maja, 2015

w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29 pok. Nr 9

Program sesji

Autor: Administrator

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 1/POIG/2015

15 maja, 2015

Świadczenie usługi internetowej przez okres 24 miesięcy dla Beneficjentów Ostatecznych objętych projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skała”. Szczegółowy opis parametrów Internetu w załączniku NR 0 do SIWZ.

 Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30’000 euro.

SIWZ int

Załącznik NR 0 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik NR 1 Oferta

Załącznik NR 2 Oświadczenie Wykonawcy i

Załącznik NR 3 Umowa

Załącznik NR 4 Miejsca montażu

Załącznik NR 5 Szczegółowa kalkulacja oferty

Autor: Administrator

Dzień wolny od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Skala w dniu 5 czerwca 2015 roku

12 maja, 2015

Dzień wolny od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Skala w dniu 5 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza – plik do pobrania

Autor: Administrator

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert

12 maja, 2015

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

 

Zarządzenie nr 62.2015 ws wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Autor: Administrator