Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko

18 listopada, 2015

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKALA

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor ds. wod.-kan. w referacie inwestycji i gospodarki przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Skała.

Załącznik:

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko

Autor: Administrator

27 listopada, 2015

ZARZĄDZENIE Nr 189/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA
z dnia 27.11.2015r

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Skała w dniu 24 grudnia 2015 roku.

 

Załącznik:

Zarządzenie

Autor: Administrator

Nie spalaj śmieci

24 listopada, 2015

Nie spalaj śmieci-plakat

Autor: Administrator

24 listopada, 2015

Szanowni mieszkańcy Gminy Skała

 

W piecu domowym nie wolno palić śmieci !!!

Burmistrz Miasta i Gminy Skała w związku z trwającym sezonem grzewczym przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Skała, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze. zm.) art. 191 – Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.


W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów tj.    

plastikowych pojemników i butelek oraz innych plastikowych opakowań,

starych opon  i odpadów z gumy,  

przedmiotów z tworzyw sztucznych,  
elementów drewnianych pokrytych lakierem,
podkładów kolejowych,

opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin,  

opakowań po farbach i lakierach,

pozostałości farb i lakierów,  

plastikowych toreb z polietylenu.  

 

Grozi za to kara aresztu oraz grzywny nawet do 5 tys. zł.

Można za to spalać:węgiel, koks, drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi; odpady z kory i korka, papier, tekturę.
Spalając odpady w piecach trujemy siebie, swoich najbliższych, sąsiadów, powietrze, wodę i glebę, zanieczyszczamy środowisko, w którym mieszkamy.

 

Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla, który uszkadza płuca, tlenek azotu, drażniący drogi oddechowe, jak również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Powodują one wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożaru domu.


MIEJMY NA UWADZE ZDROWIE SWOJE I INNYCH LUDZI.


DBAJMY O POWIETRZE I ŚRODOWISKO

Autor: Administrator

Program sesji

23 listopada, 2015

Program sesji na dzień 30 listopada 2015 r (poniedziałek) o godz. 10.00

 

Załącznik:

Program sesji

Projekty Uchwał

Autor: Administrator

Posiedzenia komisji

20 listopada, 2015

Załącznik:

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Skale

Autor: Administrator

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 92

19 listopada, 2015

Załącznik:

Ostrzeżenie nr 92


Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 17:00 dnia 19.11.2015 do godz. 10:00 dnia 20.11.2015

Autor: Administrator