Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew i krzewów

27 sierpnia, 2015

zał. 1 informacja nowe przepisy

Autor: Administrator

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

26 sierpnia, 2015

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Informatyka w Referacie Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała wchodzącego w skład Urzędu Miasta i Gminy Skała”

wyniki naboru

Autor: Administrator

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

21 sierpnia, 2015

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Informatyka w Referacie Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała wchodzącego w skład Urzędu Miasta i Gminy Skała

informacja

Autor: Administrator

Sesja Rady Miejskiej 25 sierpnia 2015 r (wtorek) o godz. 15.00

19 sierpnia, 2015

Program sesji

Autor: Administrator

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

11 sierpnia, 2015

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. Organizacja konferencji podsumowującej projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Autor: Administrator

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11 sierpnia, 2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące Zaproszenia do złożenia oferty NR 1/POIiŚ/2015 na wykonanie zadania pn.”Wykonanie spaceru wirtualnego po oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor: Administrator