Protokół z naboru 35 gospodarstw domowych

17 kwietnia, 2014

Protokół

z przeprowadzonego naboru 35 gospodarstw domowych w ramach 
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skała”  z dnia 06.03.2014r.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 24.01.2014r. w sprawie wprowadzenia Komisji Rekrutacji oraz Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skała” do przeprowadzenia naboru 35 beneficjentów ostatecznych projektu w składzie:

• Przewodnicząca Pan Paweł Blasiński – Koordynator Projektu 
• Członek Pani Beata Bednarczyk – Kierownik MGOPS w Skale 
•Członek Pani Barbara Krupa – Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skale 
• Członek Pani Agnieszka Sendor– Asystent Projektu

Do pobrania
Protokół z obrad Komisji 

Autor: Administrator

Warsztaty „Teraz Skała”

15 kwietnia, 2014

Trwają prace nad nową Strategią Gminy Skała na lata 2014-2020, która przygotuje gminę do aplikowania o środki zewnętrzne. W dniu 9 kwietnia br. odbyły się kolejne warsztaty strategiczne, poprowadzone przez eksperta Pana Tomasza Bogdana. Zespół ds. Strategii dyskutował m.in. (więcej…)

Autor: Administrator

OGŁOSZENIE

14 kwietnia, 2014

Urząd Miasta i Gminy w Skale informuje, że w dniu 02.05.2014 odpady komunalne z terenu miejscowości: Stoki, Sobiesęki, Ojców, Grodzisko i Chmielarze nie będą odbierane.

Zmiana spowodowana jest dodatkowym dniem wolnym od pracy, udzielonym na podstawie art.130 § 2 Kodeksu Pracy i Zarządzenia Burmistrza NR.44/2014 z 11.04.2014.

Za zmianę i ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Autor: Administrator

INFORMACJA

14 kwietnia, 2014

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skała Nr 44/2014 z dnia 11.04.2014r ustanawia się dzień 2 maja 2014r (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Skała.

Autor: Administrator

2 kwietnia, 2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „JURAJSKA KRAINA”
działającego na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Słomniki wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 

16-04-2014 r. 08-05-2014 r.

 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl,           Urzędu          Marszałkowskiego          Województwa          Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” www.jurajskakraina.pl

 

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl , Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” www.jurajskakraina.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” Skała, ul. Szkolna 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

 

Wysokość dostępnych środków w 2014 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:

 

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 248 165,00 zł.

(więcej…)

Autor: Administrator

2 kwietnia, 2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „JURAJSKA KRAINA”

działającego na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Słomniki wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

16-04-2014 r. 08-05-2014 r.

 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl,  Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl , Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” www.jurajskakraina.pl

 

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl , Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” www.jurajskakraina.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” Skała, ul. Szkolna 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

 

Wysokość dostępnych środków w 2014 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:

 

- „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 788 711,58 zł.

(więcej…)

Autor: Administrator