Sprawozdanie z działalności Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Filia w Słomnikach

4 marca, 2015

logo uppk

Sprawozdanie z działalności Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Filia w Słomnikach na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Skała w 2014 roku

Gmina Skała informacja nt. bezrobocia w 2014 r.

Autor: Administrator

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

26 lutego, 2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania w sprawie realizacji zadania pod nazwą: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Skała”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor: Administrator

Sesja Rady Miejskiej w Skale – 24 lutego 2015 r (wtorek) o godz. 15.00

17 lutego, 2015

Sesja Rady Miejskiej w Skale – 24 lutego 2015 r (wtorek) o godz. 15.00

Program sesji

Autor: Administrator

Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego

16 lutego, 2015

Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Skała”

 

Zaproszenie do skladania ofert

Zalacznik nr 1 – oferta

Zalacznik nr 2 – wykaz osob

Zalacznik nr 3 – umowa

Zalacznik nr 4 – wykaz robot

Audyty efektywnosci ekologicznej

Przedmiary robot

Projekty instalacji fotowoltaicznej.zip

Projekty termomodernizacji.zip

Autor: Administrator

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2015 roku

4 lutego, 2015

Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu postanowienia uchwały nr V/24/11 Rady Miejskiej
w Skale z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

Uchwała nr V.24.11 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr V.24.11 – Wniosek o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 od uchwały nr V.24.11 – Sprawozdanie z wykonania projektu

 

Zarządzenie nr 14.2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2015 roku

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14.2015 – Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2015 roku

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14.2015 – Informacja o dotacjach przyznanych w 2014 roku na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu

Autor: Administrator

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania i higienizacji osadu

4 lutego, 2015

Trwają prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania i higienizacji osadu. 2 lutego br. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy zadania (firma Ekoservispol), przedstawiciela podwykonawcy (Budorem), inspektora nadzoru oraz przedstawicieli UMiG w Skale, odpowiedzialnych za realizację zadania. Zakończony został pierwszy etap prac, polegający na wykonaniu robót rozbiórkowych, demontażu budynku, wywiezieniu gruzu i uporządkowaniu terenu budowy. Wykonano także wykopy pod fundamenty i aktualnie trwa izolacja ścian pionowych. W dalszej kolejności w I kwartale br. będą wykonywane roboty żelbetowe i murowane oraz przyłącza i instalacje sanitarne. Głównym wykonawcą zadania jest firma EKOSERVISPOL Sp. z o. o. z Nowego Targu. Roboty potrwają do końca czerwca 2015 r.

Przedmiotowe zadanie stanowi I etap projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w Gminie Skała”, który docelowo obejmuje budowę stacji higienizacji i odwadniania osadu oraz pozostałe prace modernizacyjne mające na celu dostosowanie funkcjonowania oczyszczalni do wymogów dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 

Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. (DB)

IMG_0915IMG_0918 IMG_0928 IMG_0933 IMG_0934 IMG_0947 IMG_0952 IMG_0969

Autor: Administrator