Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

31 lipca, 2015

Burmistrz Miasta i Gminy Skała ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Informatyka w Referacie Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta i Gminy Skała w Urzędzie Miasta w Skale, ul. Rynek 29, 32-043 Skała w pełnym wymiarze czasu pracy.

informacja o naborze

Autor: Administrator

Zaproszenie do złożenia oferty

31 lipca, 2015

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn „ Organizacja konferencji podsumowującej projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała”

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2_Potwierdzenie zapoznania sie z Zaproszeniem do złożenia oferty

Załącznik nr 3_Formularz ofertowy

Załącznik nr 4_Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5_Umowa

Autor: Administrator

Zaproszenie do złożenia oferty

31 lipca, 2015

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Wykonanie spaceru wirtualnego po oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała”

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2_Potwierdzenie zapoznania sie z Zaproszeniem do złożenia oferty

Załącznik nr 3_Formularz ofertowy

Załącznik nr 4_Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5_Umowa

Autor: Administrator

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30 lipca, 2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania na wybór Wykonawcy inwestycji pn. „Remont części bojowej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławicach”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor: Administrator

Informacja z otwarcia ofert

29 lipca, 2015

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Remont części bojowej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławicach”

Informacja z otwarcia ofert

Autor: Administrator

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skała

21 lipca, 2015

Ogłoszenie o przetarguWrzesien

Autor: Administrator