Harmonogram zebrań wiejskich wyborczych w 2015 r

12 grudnia, 2014

W załączniku poniżej – harmonogram zebrań wiejskich wyborczych w 2015 r

harmonogram zebrań wiejskich

Autor: Administrator

CZYSTE POWIETRZE BEZ DYMU Z KOMINÓW DLA WSZYSTKICH

4 grudnia, 2014

Urząd Miasta i Gminy Skała apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy o bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w piecach domowych.

 

Zakaz palenia śmieci

Autor: Administrator

Usuwanie azbestu – Polsko Szwajcarski Projekt Współpracy – Nabór wniosków na 2015 rok

2 grudnia, 2014

W 2011 roku Gmina Skała wraz z 39 gminami województwa małopolskiego przystąpiła do uczestnictwa w realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

Usuwanie azbestu – nabór wniosków

Autor: Administrator

zwołuję I sesję Rady Miejskiej w Skale na dzień 29 listopada o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29 pok. Nr 9

27 listopada, 2014

Działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm), zwołuję I sesję Rady Miejskiej w Skale na dzień 29 listopada o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29 pok. Nr 9

 Program sesji

Tadeusz Durłak
Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Autor: Administrator

Rozpoczęto projektowanie II Etapu robót w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała”

10 listopada, 2014

W dniu 4 listopada 2014 r. została podpisana umowa, przedmiotem której jest opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi – Etap II. Wykonawcą projektu będzie firma EKOSYSTEM Jolanta Mucha z Krakowa. Prace projektowe potrwają do maja 2015 r. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszelkich niezbędnych wymaganych prawem decyzji, zezwoleń, opinii. Etap II robót na oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi obejmie budowę kontenerowej stacji zlewnej, remont budynku wielofunkcyjnego, wymianę istniejących krat łukowych, wykonanie instalacji do usuwania piasku, przebudowę i rozbudowę stacji dmuchaw, przebudowę reaktorów biologicznych, osadników wtórnych i koryta pomiarowego. Ponadto zaprojektowana zostanie stacja PIX, stacja dawkowania zewnętrznego źródła węgla organicznego, przebudowa komory stabilizacji, układ automatyki i sterowania procesu technologicznego, rurociągi między obiektami. Po zakończeniu projektowania ww. robót ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na ich wykonanie.

Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała” jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 1.1. – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, priorytetu I – „Gospodarka wodno-ściekowa”.

projektowanieetap II

IMG_0583IMG_0581IMG_0572IMG_0567

 

Autor: Administrator

Modernizacja boiska sportowego MKS Skała 2004 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją budynku szatniowo-socjalnego

6 listopada, 2014

Trwają intensywne prace budowlane związane z modernizacją boiska sportowego w Skale. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące prace:

  • Modernizacja budynku wraz z nadbudową o kondygnację poddasza użytkowego
  • Zagospodarowanie terenu, w tym: przebudowa istniejącego boiska sportowego, przeznaczonego do piłki nożnej, zmiana rozmiaru do wymiarów 100 m x 60 m w obrębie istniejącej murawy oraz remont (rekultywacja) istniejącej murawy boiska
  • Drenaż odwodnieniowy wokół budynku
  • Oświetlenie boiska, droga dojazdowa
  • Instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią gazową
  • Instalacja gazowa
  • Instalacja wentylacji grawitacyjnej
  • Instalacja wod-kan
  • Instalacja elektryczna

 Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-Budowlany „JURA” Kazimierz Ciepał
z Wolbromia.

 Na realizację zadania Gmina Skała pozyskała dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś IV Leader.

Informacja-modernizacja boiska     plik do pobrania

IMG_0491IMG_0496IMG_0501IMG_0504IMG_0505IMG_0507

Autor: Administrator