Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 18.09.2015r

2 października, 2015

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Skała dn.18.09.2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
NR ST1/2015
Budowa strony internetowej UMiG Skała z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

             W związku z realizacją przez Gminę Skała projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na realizację usług związanych z wykonaniem strony internetowej.
             Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30000 euro. Do niniejszego postępowania ma zastosowanie przepis art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”(Dz. U. z 2013 pozycja 907 art. 4 pkt 8 z późn. zm.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Skała ul. Rynek 29, 32-043 Skała NIP: 677-10-24-094, REGON: 351555602

2. Nazwa projektu:„Budowa strony internetowej UMiG Skała z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”

3. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków budżetu państwa.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis wykonania strony w załączniku nr 1.

5. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.

6. Kryteria oceny złożonych ofert:

Cena = 90 %

KC= CN/COB x 90

         Gdzie:

         KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

         CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

         COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Gwarancja = 10 %

Minimalna wartość gwarancji 24 miesiące.

KG = BG/NG10 x 10

BG= Badana gwarancja

NG= Najwyższa gwarancja

KG= Zdobyta ilość punktów

 

P = KG + KC – suma punktów jaką zdobyła oferta.

 

Forma składania ofert: ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 1 do „zaproszenie do złożenia oferty cenowej”.

Ofertę należy przesłać do dnia: 25.09.2015 r. do godz. 10.00

** (decyduje data i godzina wpływu).

a) Osobiście w siedzibie Zamawiającego: Gmina Skała ul. Rynek 29, 32-043 Skała,

b) Za pośrednictwem poczty Gmina Skała ul. Rynek 29, 32-043 Skała,

c) Drogą mailową na adres cyfrowa@skala.pl. Wymagany format pliku i załączników skanu PDF. Wymagane dokumenty muszą być zeskanowane wraz z podpisem osoby składającej ofertę.

Otwarcie ofert odbędzie się 25.09.2015 r. o godzinie 10.30.

Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym ,,zaproszeniem do złożenia oferty cenowej” należy kierować na adres e-mail: cyfrowa@skala.pl w tytule wpisując: wykonanie strony internetowej.

Zamawiający zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Skała przyczyny. Zamawiający umieści na stronie internetowej Gminy Skała www.skala.pl informację o wyborze Wykonawcy.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Parametry techniczne strony

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie

3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług w ostatnich 3 latach

Objaśnienia nr 1 do postępowania ST12015

 

Skała, dnia 02.10.2015 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA

NR ST1/2015

Budowa strony internetowej UMiG Skała z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zamawiający otrzymał 19 ofert. Po ich przeanalizowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę, jaką okazała się oferta nr 14 NetCore Labs Sp. z o.o. Otrzymała ona 93,33 punktów. Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:

 

Wyniki postępowania

 

 

Autor: Administrator

Znamy zwycięzców konkursu „Aktywne przejście dla pieszych”

2 października, 2015

stop_wariatom_pzu-679x350

 

 

Wiemy, gdzie Fundacja PZU wybuduje „Aktywne przejścia dla pieszych”. Spośród 344 zgłoszonych do akcji lokalizacji z całej Polski, Komisja Konkursowa i Internauci wyłonili 20 miejsc. Łącznie na www.stopwariatom.pl oddano blisko 6 milionów głosów. Konkurs jest realizowany w ramach kampanii „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”.

Sędziszów Małopolski, Bezrzecze, Mysłowice, Zawadzkie, Marki, Skała, Myszków, Kobyłka, Karpacz, Sieradz, Witnica, Olsztyn, Brzesko, Chełmża, Zielonka, Wola Podłężna, Solanka, Siercza, Gołańcz i Miechów. To miejscowości, w których przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w elementy poprawiające bezpieczeństwo ich użytkowników. Na każdym z nich Fundacja PZU zainstaluje maty antypoślizgowe skracające drogę hamowania, oświetlenie, które zapala się, gdy pieszy zbliża się do pasów oraz system stale święcących „kocich oczek”.

Zarządcy dróg, w tym samorządy do końca sierpnia zgłaszali niebezpieczne przejścia wraz z uzasadnieniem. Na początku września rozpoczęło się głosowanie internautów. W każdym tygodniu wybieranych było 5 lokalizacji – jedna z głosowania internautów (największa ilość głosów) oraz cztery jako wybór Komisji Konkursowej. Na stronie www.stopwariatom.pl znajduje się pełna lista zwycięzców konkursu.

Celem konkursu „Aktywne przejścia dla pieszych” było zaangażowanie samorządów i społeczności lokalnych w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. Budowa aktywnego przejścia w realny sposób zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

Konkurs na „Aktywne przejścia dla pieszych” jest elementem kampanii społecznej „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”. Patronat nad nim objęły Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Miast Polskich.

Dziękujemy za oddane głosy !!

Autor: Administrator

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 81

25 września, 2015

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 81

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/2

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 09:00 dnia 25.09.2015 do godz. 24:00 dnia 26.09.2015

Autor: Administrator

MARR S.A. zaprasza do współpracy i korzystania przez przedsiębiorców z terenu Gminy Skała z pożyczek udzielanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie.

25 września, 2015

Pożyczki znajdujące się w naszej ofercie pochodzą ze Środków Unijnych oraz środków własnych MARR S.A. Stanowią one bardzo korzystną ofertę dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, jak również dla tych, którzy zamierzają ją rozpocząć. Pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne oraz obrotowe. W przypadku tych pierwszych możliwe są kwoty do 400 000 zł, natomiast środki na cele obrotowe są przyznawane w kwotach do 250 000 zł. Okres spłaty pożyczek wynosi 5 lat, z możliwością sześciomiesięcznej karencji w spłacie kapitału. Oprocentowanie oscyluje między 2,76% – 5,76%. W naszej ofercie znajdują się również preferencyjne pożyczki dla małopolskich firm poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych i zdarzeń nadzwyczajnych po 1 maja 2010 roku, które podlegają umorzeniu w wysokości 75% oraz 100%.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających ją rozpocząć do naszej siedziby przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, Departament Instrumentów Finansowych, od pon-pt w godz. 8-16. Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy również pod numerami telefonów dostępnymi na naszej stronie internetowej www.marr.pl oraz odpowiadając na Państwa maile. Jeżeli większa grupa przedsiębiorców będzie zainteresowana spotkaniem z naszym przedstawicielem i zorganizuje takie spotkanie na własnym terenie, chętnie weźmiemy w nim udział.

Zapewniamy, iż MARR S.A posiada ciągle wystarczającą ilość środków finansowych, pochodzących jeszcze z perspektywy 2007 – 2014, aby sfinansować plany rozwojowe przedsiębiorców z terenu Małopolski.

Autor: Administrator

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 80

25 września, 2015

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 80

Zjawisko/stopień zagrożeniaIMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Nazwa biura

Silne burze z gradem/3

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 00:30 dnia 25.09.2015 do godz. 06:00 dnia 25.09.2015

Autor: Administrator

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 79

24 września, 2015

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 79

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu

Obszar

województwo małopolskie – subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 06:00 dnia 25.09.2015 do godz. 06:00 dnia 26.09.2015

Autor: Administrator