Pomoc społeczna

Druki do pobrania
Wniosek o wydanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu nie podlegającego opodatkowaniu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale
32-043 Skała, ul. Szkolna 4
mgopswskale@wp.pl

mgopswskale@onet.pl

Godziny pracy ośrodka

Poniedziałek: 8-16
Wtorek- Piątek: 7-15
telefony:
Kierownik i księgowość (0-12) 380-11-21
Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne (0-12) 389-14-37

Pomoc społeczna- świadczenia z pomocy społecznej są przyznawane na wniosek (pisemny lub ustny) osoby zainteresowane jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomoc może być także udzielona z urzędu.
Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku a w przypadkach szczególnie uzasadnionych w terminie 2 dni.
Przyznanie prawa do świadczeń następuje w kolejności zgłaszanych wniosków w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.
Świadczenia rodzinne- świadczenia rodzinne są przyznawane na podstawie wniosku osoby zainteresowanej od miesiąca, w którym wpłynął komplet dokumentów.
Druki wniosków można pobrać w ośrodku rozpatrzenie wniosku w kolejności wpłynięcia 30 dni.
Zaliczki alimentacyjne- zaliczki przyznawane są na podstawie wniosku osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego od miesiąca, w którym komplet dokumentów wpłynął do komornika Sądowego.
Druki wniosków można pobrać w Ośrodku ,rozpatrzenie wniosku następuje w kolejności wpłynięcia w terminie 30 dni.