Już pływam

9 maja, 2013

Wszystkie szkoły podstawowe z naszej gminy, kolejny raz przystąpiły do projektu „Już pływam”. Samorząd Województwa Małopolskiego przy współpracy

z włodarzami gminy Skała kontynuuje w 2013 r. przedsięwzięcie mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez aktywną rekreację ruchową. Ten program jest realizowany od 2007 r.

 

Projekt „Już pływam” skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych, nie potrafiących pływać, dla których zorganizowane zostały kursy nauki pływania, trwające 20 godzin i obejmujące grupę 15 uczniów. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów na krytych pływalniach znajdujących się na terenie województwa małopolskiego. Szkoły same wybrały pływalnie na których ich wychowankowie doskonalą swoje umiejętności. Koszt projektu „Już pływam” dla 75 uczniów naszych szkół podstawowych wynosi 27 500,00 zł.

Pomoc woj. małopolskiego wynosi 8 500,00 zł tj. 30,1% projektu, środki własne gminy Skała 19 000,00 zł tj. 69,9% kosztów w tym wpłaty i opłaty rodziców dzieci uczestniczących w projekcie 7 500,00 zł; po 100,00 zł od każdego dziecka. Projekt nauki pływania pn. „Już pływam” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” jest realizowany w miesiącach kwiecień-czerwiec 2013 r.

Autor: Administrator